En viss Birgitta Johansson
som är forskare och specialist på neuropsykologi vid Sahlgrenska
Akademin (vid GU) har efter en studie sett stora skillnader på patienter
som lider av extrem hjärntrötthet. Enligt henne ska man ”redan” efter 8
veckor se en ”signifikant förbättring” med mindre trötthet och stress bland de patienter man utfört studien på.

Hittills har det inte funnits någon effektiv behandling mot extrem hjärntrötthet. Men efter en studie gjord på Göteborgs Universitet, så har man hittat att meditation är en bra hjärnvila eftersom det är en träning i koncentration, i att rikta fokus på här och
nu och inte låta sig störas av bruset runtomkring. Patienten lär sig
fokusera på sin andning, säger forskaren Birgitta Johansson som lett
studien.

– Vår studie visar att mindfulness kan bli en viktig pusselbit i
behandlingen av patienter som lider av svår mental uttröttbarhet efter
skallskada eller stroke.

Förklaring utav begreppet hjärntrötthet:
Personer som drabbas av hjärnskada till följd av kraftigt våld mot
skallen eller en stroke drabbas nästan alltid av så kallad
hjärntrötthet, vilket visar sig som ökad känslighet för stress,
minnesproblem och koncentrationssvårigheter. Den typiske patienten med
hjärntrötthet har svårt att ta initiativ, drabbas av sömnproblem, är
gråtmild och känslig för ljud och ljus.

källa: http://lenasvensk.wordpress.com/

Många vet nog inte ens om att de kan lida av hjärntrötthet, därför känns det extra viktigt att information kommer ut till allt fler människor.

Läs hela artikeln (på engelska) här.