Nu har senaste XBMC kommit ut med en massa nytt å göttigt bakom
huven. Jag tycker det är absolut bäst att ha en maskin dedikerad till
att köra mediacentret på, ta därför hem senaste XBMCbuntu 11 ifrån xbmc.org.
Tyvärr har det smygit in sig en liten bugg i XBMC Eden när det gäller
att hantera undertexter i .RAR-format. Lösningen är att efter
installation av grundsystemet kompilera senaste versionen. [Uppdaterad 2012-10-09 kl 09.03]

För att göra åstadkomma detta, tryck ”S” och välj Exit/Avsluta. Öppna sedan Xterm, finns under System tools i menyn. Skriv nu följande rad (utan $):

$ sudo apt-get install autopoint git-core build-essential gawk pmount libtool nasm yasm automake cmake gperf zip unzip bison libsdl-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-gfx1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libfribidi-dev liblzo2-dev libfreetype6-dev libsqlite3-dev libogg-dev libasound2-dev python-sqlite libglew-dev libcurl3 libcurl4-gnutls-dev libxrandr-dev libxrender-dev libmad0-dev libogg-dev libvorbisenc2 libsmbclient-dev libmysqlclient-dev libpcre3-dev libdbus-1-dev libhal-dev libhal-storage-dev libjasper-dev libfontconfig-dev libbz2-dev libboost-dev libenca-dev libxt-dev libxmu-dev libpng-dev libjpeg-dev libpulse-dev mesa-utils libcdio-dev libsamplerate-dev libmpeg3-dev libflac-dev libiso9660-dev libass-dev libssl-dev fp-compiler gdc libmpeg2-4-dev libmicrohttpd-dev libmodplug-dev libssh-dev gettext cvs python-dev libyajl-dev libboost-thread-dev libplist-dev libusb-dev libudev-dev libtinyxml-dev libcap-dev curl swig default-jre wget && git clone git://git.videolan.org/libbluray.git && cd libbluray && ./bootstrap && ./configure && make && sudo make install

Nvidia-användare kör följande sedan:
sudo apt-get install libvdpau* && git clone git://github.com/xbmc/xbmc.git
&& cd xbmc && make -C lib/taglib && sudo make -C lib/taglib install && ./bootstrap && ./configure –enable-vdpau
–enable-libbluray &&
wget https://github.com/anssih/xbmc/commit/02d1003f42a95288ca90d05f3870d4ee9016ff12.patch make -j2 && sudo make install

AMD-användare kör följande sedan:
sudo apt-get install libva-dev &&
git clone git://github.com/xbmc/xbmc.git && cd xbmc && make -C lib/taglib && sudo make -C lib/taglib install && ./bootstrap && ./configure –enable-vaapi
–enable-libbluray && wget https://github.com/anssih/xbmc/commit/02d1003f42a95288ca90d05f3870d4ee9016ff12.patch make -j2 && sudo make install

(anledningen till att vi behöver så många lib:ar, är att XBMCbuntu är en väldigt nedbantad version av Ubuntu 11.10 — Räds inte att använda textkommandon, det är inte så farligt som det ser ut!) Om ni har problem med AMD-grafikkortsdrivrutin, se längst ned i detta inlägg.

Processen kommer att ta relativt lång tid beroende på hur snabb
processor du har, och/eller om du har sunkigt (långsamt) internet. Men
efteråt kommer du absolut tycka det var värt att klicka på 3st musklick
extra samt klistra in ovanstående kommandon i din XBMC.

Nu finns det bland annat fullt stöd för SVT Play och TV3Play (video
add-ons) för oss svenskar, dessutom har man nu möjligheten att köra
Spotify rakt ifrån XBMC, imponerande är bara förnamnet! KRÄVER Spotify premiumkonto! Bild på hur användargränssnittet ser ut.


För att installera Spotify för XBMC gör så här:

Alternativ 1: I samma fönster som du kompilerade XBMC, skriv följande (utan $):

$ cd ~ && wget https://github.com/downloads/mazkolain/spotimc/script.audio.spotimc-1.0-beta2.zip

Alternativ 2: Öppna Google Chromium från Ubuntu-menyn under Internet, besök https://github.com/downloads/mazkolain/spotimc/script.audio.spotimc-0.1-alpha5.zip

När du fått hem filen, öppna XBMC igen (under Sound & Video). Gå till Music -> Addons, välj att installera från zipfil, peka på hemmapp och filen du just tog hem.
Gå till add-on:et och starta det, eventuellt måste du starta om XBMC
manuellt (lättast är att trycka på ”S” och sedan avsluta). För att
återfå auto-inloggning till XBMC, välj att logga ut från Ubuntu/desktop-läget och logga in på XBMC igen med ditt användarnamn
& lösenord.

Inte installerat grundsystemet än? Titta närmare på den här guiden.

För er som är lata och bara vill att det ska funka från grunden, kan ta hem clonezilla-imagen jag skapat istället. Observera att detta kräver Clonezilla. Uppgifter:
u/l: frodo/mussepigg2012!
glftpd: frodo/xbmc!

Denna image kommer färdiginstallerad med XBMC, glftpd och annat gottit. Fixen för undertexter ovan är redan installerad.

AMD-grafikdrivrutin (i terminalfönster):
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install ssh python-software-properties udisks upower
xorg alsa-utils mesa-utils git-core librtmp0 lirc libmad0 lightdm
lightdm-gtk-greeter lm-sensors

Starta om datorn

$ sudo apt-get install fglrx && sudo aticonfig –initial -f && sudo aticonfig –sync-vsync=on 6& sudo aticonfig –set-pcs-val=MCIL,DigitalHDTVDefaultUnderscan,0

XBMC Xvba installation:

sudo add-apt-repository ppa:wsnipex/xbmc-xvba && sudo apt-get update && sudo apt-get install xbmc xbmc-bin